Sök och du skall finna

Thomas Jackson, 59 min, Sweden.

Människan har en magisk förmåga att med fantasins hjälp skapa nya världar, både faktiska fysiska och fiktiva, och göra dem verkliga för oss själva. Men vad är det som sker när vi läser en bok eller ser en film och förmår att i våra huvuden skifta värld och verklighet? Vad säger det egentligen om oss människor att vi kan skapa egna världar i våra inre, och vad betyder denna skaparkraft för hur vår fysiska värld har kommit att se ut?

I vår rationella tid har fantasin kommit att tas på allt mindre allvar. “Sök och du skall finna” söker svaret på fantasins gåta och finner att den kanske spelar en större roll i vår moderna värld än vi oftast låtsas om.