Doc Lounge Impact Distribution - Filmskapare


Vill du nå ut brett med din film och skapa förändring i samhället? 

Med Doc Lounge impact distribution sammanför vi dokumentärfilm med organsiationer som arbetar med förändringsarbete i samhället för att nåt ut bredare med din film. Med dokumentärfilmen som känslo-öppnare, i kombination med skräddarsydda workshops, samtal och utbildningar, finner vi ny publik och skapar vi nya rum för kunskap och engagemang.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Distribution av film (bio, specialvisningar, VOD) 
  • Impactstrategier för hur en film kan användas som verktyg i förändringsarbete
  • Implementering av impactstrategier
  • Skäddarsydda aktiviteter och samarbeten mellan olika aktörer. 

När kontaktar du oss? 

  • Du har en film som du vill ska distribueras av Doc Lounge och Doc Lounge Impact Hub.
  • Du vill ha en strategi till din film.
  • Du har redan en strategi, men vill ha hjälp med dess implementering.
  • Du är nyfiken på att höra mer!

För vidare information kontakta Doc Lounges verksamhetsledare Maja Lindquist: maja@doclounge.se