Doc Lounge Outreach & Impact Distribution


Doc Lounge har över 10 års erfarenhet av att nå ut med dokumentärfilm och skapa debatt och dialog. Genom tvärsektionella samarbeten har vi tagit fram en ny slags distributionsverksamhet, där viktiga dokumentärfilmer får komma till sin fulla rätt och fungera som en aktiv part i positiv samhällsförändring. All kunskap och erfarenhet har destillerats och finslipats under det två år långa projektet Doc Lounge Impact Hub, en förlängning och formalisering av den verksamhet som Doc Lounge byggt upp sedan starten 2006.


VAD INNEBÄR OUTREACH & IMPACT DISTRIBUTION?
En välgjord dokumentärfilm lämnar ingen oberörd och har en unik förmåga att skapa förståelse och väcka känslor. Den får människor att känna, reflektera och engagera sig i lokala såväl som globala frågor. 

Med film som känsloöppnare i kombination med skräddarsydda workshops, samtal och utbildningar kan vi skapa nya rum för insikt, kunskap och engagemang. Tillsammans med organisationer och företag arbetar vi fram långsiktiga strategier för att nå ut med filmen brett och inspirera till positiv förändring i samhället. 

Med filmen som utgångspunkt skapar vi en strategi för ett tvärsektoriellt samarbete; alternativt tillhandahåller en film till en redan utarbetad strategi; för att tillsammans nå ett gemensamt mål. Målet kan vara allt från att medvetandegöra allmänheten kring en fråga, till att genomdriva en lagändring.

Distributionsverksamheten vänder sig till filmskapare och/eller organisationer som arbetar för social förändring eller bara är nyfikna på nya metoder för att nå ut och skapa djupare förståelse och engagemang. 

Är du nyfiken på att lära dig mer om film och impact så kolla in Doc Societys fenomenala Impact Guide!

Mer information för Organisationer
Mer information för Filmskapare
Doc Lounge Impact Hub - Case Studies