Midwives

Snow Hnin Ei Hlaing, 92 min, Canada, Germany, Myanmar.

Two midwives, one Buddhist and one Muslim, defy strict ethnic divisions to work side by side in a makeshift clinic in western Myanmar, providing medical services to the Rohingya of Rakhine State. Over five years we witness their struggles, hopes and dreams amidst an environment of ever-increasing chaos and violence.

Synopsis (English)

Hla and Nyo Nyo live in a country torn by conflict. Hla is a Buddhist and the owner of a makeshift medical clinic in western Myanmar, where the Rohingya (a Muslim minority community) are persecuted and denied basic rights. Nyo Nyo is a Muslim and an apprentice midwife who acts as an assistant and translator at the clinic. Her family has lived in the area for generations, yet they are still considered intruders. Encouraged and challenged by Hla, who risks her own safety daily by helping Muslim patients, Nyo Nyo is determined to become a steady health care provider for her community.

Snow Hnin Ei Hlaing’s remarkable feature debut was filmed over five turbulent years in a country that has long been exoticized and misunderstood. The filmmaker’s gentle, impartial gaze grants unique access to these courageous women who unite to bring forth life. Filled with love, empathy, and hope, Midwives offers a rare insight into the complex reality of Myanmar and its people.

Synopsis (svenska)

Hla och Nyo Nyo bor i ett land som slits sönder av konflikter. Hla är buddhist och ägare till en provisorisk medicinsk klinik i västra Myanmar, där Rohingya (en muslimsk minoritetsgrupp) förföljs och förvägras grundläggande rättigheter. Nyo Nyo är muslim och barnmorskelärling, som arbetar som assistent och tolk på kliniken. Hennes familj har bott i området i generationer, men de anses fortfarande vara inkräktare. Uppmuntrad och utmanad av Hla, som dagligen riskerar sin egen säkerhet genom att hjälpa muslimska patienter, är Nyo Nyo fast besluten att bli en stadigvarande vårdgivare i sitt samhälle.

Snow Hnin Ei Hlaings anmärkningsvärda långfilmsdebut filmades under fem turbulenta år i ett land som länge har exotiserats och missförståtts. Filmskaparens milda, opartiska blick ger ger en unik inblick i dessa kvinnors vardag när de möts för att hjälpa fram nya liv. Midwives ger en sällsynt inblick i den komplexa verkligheten i Myanmar och dess folk.