Marisol

Stefan Berg, Amanda Erixon Ekelund, 70 min, Sweden.

English synopsis

At the age of 64, author Fredrik Ekelund comes out as a transvestite. As Marisol, in the twilight world of Copenhagen, they are for the first time given free reins to live fully as themselves. But soon the wild, Copenhagen nightlife starts to erode Marisol. Their children begins questioning who their father really is: Are they two completely different people? The memory of a childhood trauma becomes crucial in Marisol’s process towards becoming whole, towards reconciliation, with oneself and one’s family.

Marisol is a film about never-ending human growth, and about finding courage to face one’s inner truth.


Swedish synopsis

Sent i livet kommer författaren Fredrik Ekelund ut som transvestit. Han blir Marisol och påbörjar ett skymningsliv i Köpenhamn där Marisol får fria tyglar och kan leva fullt ut. Men det vilda livet i Köpenhamn med transvännerna börjar snart tära på Marisol. Hens barn börjar under vem deras pappa egentligen är, är hen två helt olika personer? Minnet av ett trauma från barndomen blir helt avgörande i processen mot att bli hel, mot försoning, med sig själv och med familjen.
Marisol är en film om att aldrig sluta växa som människa och om att våga möta sin egen inre sanning.


Distributed by Doc Lounge | Part of the Doc Lounge Official Selection Autumn 2021