Press kit

For their investigative-artistic data experiment the group Laokoon* creates the doppelgänger of a person unknown to them based solely on their personal online data. Five years of this person’s life are reconstructed just by using Google data and filmed on a large theatre stage. Based on this spectacular experiment which culminates in the encounter of the experiment participant and their doppelgänger, the documentary Made to Measure explores what Google, Facebook and hundreds of data traders do with the personal data of billions of people.

MADE TO MEASURE illustrate how online companies, advertisers and other data traders use the information they collect to profit from peoples weaknesses, insecurities, illnesses and addiction potential. But couldn’t behavioural data also be used for the benefit of humanity? What forms of manipulation do we think of as socially acceptable or even desirable? MADE TO MEASURE allows visitors to experience in an impressive way how far-reaching the insights into our inner lives and our most intimate secrets are, which we grant Google, Facebook & Co. every day. And it poses the big philosophical question: Does the idea of individual autonomy become obsolete in the digital age? Who determines who we are and who we think we are?

Part experiment, part cross-media project, part documentary Made to Measure is a dizzying project about the surrender of our private lives.

Swedish Synopsis

I sitt konstnärliga experiment skapar gruppen Laokoon en dubbelgångare baserad på personliga online-data. Fem år av denna ”personens” liv rekonstrueras utifrån Googles samlade information. Experimentet, som når sin kulmen när de medverkande möter dubbelgångaren, utgör dokumentärens grund för utforskandet av datainsamlandets konsekvenser.

MADE TO MEASURE demonstrerar hur diverse datasäljande aktörer använder den insamlade informationen för att dra nytta av människors osäkerheter, svagheter, sjukdomar och beroendetendenser. Beteendedata skulle dock kunna användas i”goda syften”, men vilka typer av manipulation anses socialt acceptabla och önskvärda? Dokumentären ger besökaren en inblick i hur intim vår data egentligen är och hur enkelt vi anförtror de datainsamlande företagen med våra inre känsloliv och hemligheter. Och det ställer den stora filosofiska frågan: Blir idén om individuell autonomi föråldrad i den digitala eran? Vem bestämmer vem vi är och vem vi tror att vi är?

Made to Measure är ett experiment, ett genreöverskridande projekt och endokumentär, men främst en förbluffande skildring av hur lätt vi ger upp vår integritet och till vilket pris

Credits

  • Original titleMade to Measure
  • DirectorsHans Block, Moritz Riesewieck, Cosima Terrasse
  • CountryGermany
  • Year2021
  • Time52 Minutes
  • TopicInnovation/Technology, Political, Social Issue

Booking

For booking information, please contact maja@doclounge.se

Upcoming events