press kit

Gabi just wants to be Gabi. A simple wish one could think, but it’s not. Gabi feels different. As an outspoken 8 year old this never created problems. But as the family moves to a small town and puberty closes in, things start to change. Over the course of 5 years we literally see Gabi growing up before our eyes, challenging the preconceptions of gender, norms and the right to be who you are.

Swedish Synopsis

Gabi vill bara vara Gabi. Det kan tyckas som en självklarhet, men det är det inte riktigt. Gabi känner sig annorlunda än andra flickor. Som utåtriktad åttaåring är det här aldrig ett problem. Men när familjen flyttar till en småstad och puberteten närmar sig, börjar saker och ting ändra sig. Under fem år får vi följa med och se Gabi växa upp framför våra ögon, utmana könsnormer och rätten till att vara som man vill.

Credits

  • Original titleGABI - between ages 8 and 13
  • DirectorsEngeli Broberg
  • CountrySweden
  • Year2021
  • Time77 Minutes
  • TopicHemma Hos, Personal, Social Issue, The Queer Collection

Booking

For booking information, please contact maja@doclounge.se

Upcoming events