Press kit

Sofia, Hedvig and Maja grew up together in the countryside in Southern Sweden with their mom Carolina – a radiant personality and a devoted mother. In 2010 Carolina took her own life. That day, Hedvig turned 10 years old. Maja found Carolina first. Sofia only remembers that everyone kept her from looking through the windows.

Left behind were three girls – 8, 10 and 16 years old. Today, they are young adults. They have moved on with their lives, but all have struggled in their own ways to cope with their loss. They have hardly talked about their mother’s suicide with each other, friends or family and rarely mention it to new acquaintances. Sofia only found out recently that her mother had bipolar disorder – Carolina’s struggles with it were not apparent to her daughters. Now, as they step into adult life, all three feel the need to make sense of their experiences and talk more openly about their mother’s death.

Filmmaker Jenifer Malmqvist met the sisters in 2011. She started filming almost immediately and followed them during a difficult year in their lives. Now, a decade later, Jenifer reconnects with the girls and tries to understand their journey with grief.

The sisters share memories and their own interpretations of the events leading up to andfollowing their mother’s suicide. The film documents this intimate process and the everyday lives of the girls as they grapple with their bereavement – the aftermath of trauma. With the rare circumstance of having filmed material from both the characters’ childhood and the present day, Daughters offers a unique perspective to grief and loss.

And, most importantly: hope for those in a similar situation.

Swedish Synopsis

Sofia, Hedvig och Maja växte upp på landsbygden i södra Sverige med deras mamma Carolina – en självlysande personlighet och en hängiven mor. År 2010, samma dag som Hedvig fyllde 10 år, tog Carolina sitt eget liv. Maja hittade henne först. Sofia minns bara hur hon hindrades att se in genom fönstren. I dag är tjejerna – då 8, 10 och 16 år gamla – unga vuxna. Livet har fortsatt, men de har alla kämpat på olika sätt för att hantera sorgen.

De har knappt pratat om sin mammas självmord med varandra, vänner eller familj och nämner det sällan för nya bekantskaper. Att Carolina led av bipolär sjukdom – en kamp som hon dolde för sina döttrar – fick Sofia reda på först nyligen. När systrarna nu kliver in i vuxenlivet känner alla tre ett behov av att förstå sina upplevelser och prata mer öppet om sin mammas död.

Filmaren Jenifer Malmqvist träffade systrarna 2011. Hon började filma nästan direkt och följde dem under ett jobbigt år. Ett decennium senare återvänder Jenifer till dem och försöker förstå deras resa med sorg. Systrarna delar minnen och sina egna tolkningar av händelserna fram till, och efter, sin mammas självmord. Filmen dokumenterar den här intima processen och flickornas vardag när de brottas med sin förlust i efterdyningarna av deras trauma. Genom att använda filmat material från både barndom och nutid, erbjuder DÖTTRAR ett unikt perspektiv på sorg och förlust.

Och viktigast av allt: hopp till de som befinner sig i en liknande situation.

Credits

  • Original titleDaughters
  • DirectorsJenifer Malmqvist
  • CountrySweden
  • Year2022
  • Time77 Minutes
  • TopicHemma Hos, Personal

Booking

For booking information, please contact maja@doclounge.se

Upcoming events