Courage

Aliaksei Paluyan, 90 min, Belarus, Germany.

Synopsis (English)

In the course of the presidential elections in Belarus in the summer of 2020, three actors from an underground theatre in Minsk get caught up in the maelstrom of mass protests. They are drawn to the wide streets of Minsk to protest vociferously for freedom of speech and the long-awaited change of power. But the people‘s voice is brutally crushed by the regime‘s security apparatus. Members of the theatre group and many other people get arrested. The country is on the brink of civil war.
Courage accompanies the courageous and peaceful resistance of Maryna, Pavel and Denis before and during the protests. The film takes a very personal look at the events and thus provides a close and gripping insight into the lives of people in today‘s Belarus who are fighting for their freedom and the right to democracy.

Synopsis (svenska)

Under presidentvalet i Belarus sommaren 2020 hamnar tre skådespelare från en fri teatergrupp i Minsk i en malström av massprotester. De går ut på Minsks breda gator för att högljutt demonstrera för yttrandefriheten och det efterlängtade maktskiftet. Men folkets röst krossas brutalt av regimens säkerhetsapparat. Teatergruppens medlemmar och många andra arresteras. Landet står på randen av inbördeskrig. 
Courage följer Marynas, Pavels och Denis modiga och fredliga motstånd före och under protesterna. Filmen ger ett personligt perspektiv på händelserna och en nära och gripande inblick i livet för människor i dagens Belarus, som kämpar för sin frihet och rätten till demokrati.