Doc Lounge Live

Doc Lounge Live is not an active project at the moment.

For more information, contact info@doclounge.se.


Genom Doc Lounge Live ges biografer, kulturhus och bibliotek chansen att ta del av premiärer- och förhandsvisningar av världens bästa dokumentärer.

Dokumentärfilmerna visas simultant över hela landet tillsammans med en interaktiv livesändning från Doc Lounge i Malmö, där samtal med regissörer och specialinbjudna gäster ingår. 

Doc Lounge Live är ett perfekt sätt att spetsa programutbudet, skapa lokala mötesplatser och diskussionsforum för att därigenom locka ny publik.
I Doc Lounge Live-paketet ingår även utbildningsmaterial och workshops i kreativt publikarbete.

Läs mer om hur Doc Lounge Live fungerar - Doc Lounge Live för visningspartners.

Se den tekniska guiden för Doc Lounge Live.

Läs mer om vår Workshop i kreativt publikarbete.

Doc Lounge Live pressarkiv.


Doc Lounge Live utvecklas i samarbete med DIGISCEN® och sändningarna produceras av Filmbruket, specialister på professionella och engagerande livesändningar.

The project Doc Lounge Live is screening Doc Lounge events live from Babel in Malmö, to a wide audience around Sweden. The project is a unique live screening concept, giving libraries, cultural institutions and cinemas the opportunity to take part in and host interactive live screenings and top class documentaries. As a participant, you take part in a whole Doc Lounge evening including exclusive previews, director visits and engaging guest talks. 

Doc Lounge Live is developed in collaboration with DIGISCEN® and the screenigns are produced by Filmbruket, specialist within professional and engaging live screenings.

 

Team Doc Lounge Live!

Kontaktpersoner

Projektet Doc Lounge Live är avslutat. Mer information:
Doc Lounge Head Office

Vänner och sponsorer