Doc Lounge Impact Hub

[Scroll down for english] Med Doc Lounge Impact Hub vill vi vi förändra tankegångarna kring vad filmdistribution är och skulle kunna vara och synliggöra dokumentärfilmens roll i samhället. Genom outreach- och impactarbete som skapar synergieffekter mellan olika sektorer och branscher, och med fokus på kvalitativ utvärdering, vill vi bli en ledande aktör inom innovativ distribution.

Fram till idag har Doc Lounge fungerat som en lanseringsplattform och distributionskanal för att nå ut brett med dokumentärfilm och fungera som en katalysator för lokala samarbeten, diskussion och samhällsengagemang. Nu tar vi nästa steg och utökar arbetet med outreach och impact på nationell nivå. Doc Lounge Impact Hub är ett nytt projekt och område inom Doc Lounge, som med stöd från Svenska Postkodsstiftelsen blir en förlängning och formalisering av den verksamhet som Doc Lounge byggt upp sedan starten 2006. Projektet är utvecklat och kommer drivas i tätt samarbete med Anna J Ljungmark, ledande profil och pionjär inom outreach och impact i Norden och delägare i produktionsbolaget House of Real. Projektet startar i augusti 2018 och sträcker sig över arton månader. 

"Intresset för dokumentärer är större än någonsin. Dokumentärfilmens form har en unik förmåga och potential att stimulera engagemang, förändring och reflektion. Vi är stolta över att stötta Doc Lounge i deras projekt Impact Hub, där de kommer att utveckla en nationell hub som stöttar filmare med att nå ut och få genomslag för sina filmer i högre utsträckning", Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

MÅLSÄTTNING
• Skapa ett nav av kunskap, expertis och nätverk inom området (Doc Lounge Impact Hub) för att underlätta för filmare, och övriga filmbranschen, att bygga hållbara modeller för impact och outreach och få större genomslag och spridning för sina filmer. 
• Medvetandegöra (dokumentär)filmens potential som verktyg för delaktighet och förändringsarbete i civilsamhället, och inspirera företag och organisationer att använda dokumentärfilm som redskap för att skapa och kanalisera engagemang.
• Driva frågor kring kvalitativ utvärdering och nya mätkriterier på en strukturell nivå i filmbranschen. 
• Utveckla en ny form av distributionsmodell där outreach och impact ingår som en naturlig del av distributionen.

CASE STUDIES
I utvecklingen av Doc Lounge Impact Hub kommer vi arbeta med tre dokumentärfilmsprojekt där vi tar en aktiv roll som partner i outreach- och impactarbete på nationell nivå i Sverige. Utifrån varje enskilt projektets behov erbjuder vi research och analys, strategiutveckling, implementeringsarbete och utvärderingsverktyg. Doc Lounge Impact Hub vänder sig till produktionsbolag som vill nå ut, skapa debatt och förändring med sina filmer. Det kommer finnas möjlighet för produktionsbolag och filmare att ansöka med projekt och vara en del av Doc Lounge Impact Hub under 2018 och 2019. Mer detaljer kring ansökningsförfarandet hittas här: Doc Lounge Impact Hub - Film submission

MER OM DOC LOUNGE
Doc Lounge är en innovativ distributör och visningsorganisation som presenterar högkvalitativa dokumentärfilmer från hela världen med syftet att bygga ny publik till dokumentärfilm och att öka tillgängligheten till viktiga och inspirerande filmer för människor över hela Norden. Doc Lounge startade 2006 som en lokal visningsarrangör för dokumentärfilm men har sedan dess utvecklats till en aktör med stort nationellt och Nordiskt värde, och med flera internationella samarbetspartners. I dag har vi ordinarie verksamhet i 19 städer runt om i Sverige, Finland, Norge och Danmark, och pop upvisningar och externa samarbeten i ännu fler. Doc Lounge visar cirka 70 dokumentärfilmer per år och gör runt 200 unika evenemang per år runt om i Norden och har goda relationer med såväl filmbranschen som med civilsamhället. 

MER OM ANNA J LJUNGMARK
Projektet har sedan idéstadiet utvecklats med vår samarbetspartner Anna J Ljungmark från House of Real, en ledande profil inom outreach och impact i Norden och som kommer att vara en del av hela projektet. Anna J Ljungmark är en av pionjärerna inom outreach/ impact och innovativ media i Skandinavien. Hon har skapat plattformar såsom BoostHbg och SWIM, utvecklat och genomfört flera kampanjer för enskilda filmer, och varit konsult för verksamheter som t ex Good Pitch och Svenska Filminstitutet. Just nu är hon delägare på House of Real DK/ SE, ett bolag som specialiserar sig på kreativ storytelling, ny media och impact. 

////

[ENGLISH] With Doc Lounge Impact Hub we want to challenge the perception of what distribution is, and could be in the future. Through extensive outreach and impact work, collaborations between different industries and a specific focus on analysis and evaluation, we want to bring forward documentary films as change makers in society and be a frontrunner in the field of innovative distribution.  

Background

Since 2006 Doc Lounge has been a release platform and alternative distribution channel to reach a wider audience, serving as a catalyst for local collaborations, discussions and social engagement. Now we are taking the next step by expanding the work with outreach and impact to a national level. Doc Lounge Impact Hub is funded by the Swedish Postcode Foundation, and is developed, and will be executed, in close collaboration with Anna J Ljungmark, an outreach and impact expert and co-founder of the production company House of Real. 
The project starts in August 2018, and it will run for 18 months. 

Goals 

• To create a hub for knowledge, tools and networks to create a sustainable environment within the field.
• To create awareness of documentaries as a tool for change and initiate new types of collaborations between different industries and sectors in society.
• To influence how success is being measured within the documentary industry (qualitative statistics) by exploring new ways of evaluating projects.
• To develop a distribution model that is tailor-made for documentaries by including outreach and impact as a standard. 

Case studies
During the project period we will work with three documentary films as an active partner. Based on each project’s needs, we can offer research and analysis, strategy development, implementation and evaluation. More details on the application and deadlines you'll find on our applications page. 

ABOUT DOC LOUNGE 
Doc Lounge is a release platform and innovative distribution channel, serving as a catalyst for local collaboration, discussion and social engagement and the aim to expand the audience for documentaries. Doc Lounge started in 2006 as a local screening organisation. Since then we have expanded into a screening network with Doc Lounge Clubs in 19 cities in Sweden, Finland, Denmark and Norway and developed into an important innovator in the Nordic film industry, with several international partners. Every year, Doc Lounge works with around 70 film titles, hosting over 200 unique event screenings around the Nordic countries. 

ABOUT ANNA J LJUNGMARK
Anna J Ljungmark is producer and co-founder of House of Real. A house focusing on innovative factual storytelling, outreach and impact. Previously she has founded ground-breaking arenas such as BoostHbg  and SWIM, Scandinavian World of Innovative Media. As a part of the film industry since 1994, mainly working within production, but also as a commissioning editor, she has a heart in creative development. A passionate navigator of tailor made processes, who doesn’t trust formulas, but works on intuition, structure and analysis on needs, which she then playfully builds on.

 

DOC LOUNGE IMPACT HUB

Finansierat av Svenska Postkodsstiftelsen
Start 1 augusti 2018 

Projektgruppen: 
Andrea Arvidsson 
Anna J Ljungmark
Maja Lindquist 

Filmer i Doc Lounge Impact Hub: 
LESLIE BRINNER - läs mer om kampanjen
EXIT: Leaving Extremism Behind - läs mer om kampanjen
PUSH - läs mer om kampanjen

Doc Lounge Impact Hub
Press archive / Pressarkiv

Friends & sponsors