Doc Lounge Göteborg
Past10/32015

The Yes Men are Revolting

Laura Nix, Andy BichlbaumMike Bonanno, 90 min, USA, 2014

The Yes Men Are Revolting

Humoraktivisterna i The Yes Men tillbaka på Doc Lounge

The Yes Men är med sin blandning av humor och aktivism bra på att blottlägga och irritera makthavare men vart bär deras väg hän efter så många års enträgna kamp för att visa på det absurda i tillvaron?

SYNOPSIS: Under de senaste 20 åren har de notoriska humoraktivisterna The Yes Men, Andy Bichlbaum och Mike Bonanno, genomfört otroliga, komiska pranks och bluffar för att dra uppmärksamhet till affärsvärldens brott mot mänskligheten och miljön.

Utrustade med endast billiga kostymer och en total skamlöshet har de infiltrerat både multinationella bolag och offentliga förvaltningar - allt för att belysa faran i att låta girighet styra världen. Efter The Yes Men och The Yes Men Fix the World kommer nu den tredje filmen om deras uppfinningsrika och humoristiska aktivism, och vi får följa dem när de förbereder sig för att ta sig an sin största utmaning någonsin: kampen mot klimatförändring.

Samtidigt är de nu båda över 40 och medelålderskrisen är ett faktum. Kommer de klara av att fortsätta med sin stundtals påfrestande aktivism? The Yes Men are Revolting är en skildring av både aktivisterna och privatpersonerna bakom maskerna och vi får en inblick i ett engagemang och arbete som är större än lösmustascher, smarta finter och humoristiska uttalanden.

GÄSTER: Åsa Wetergren är lektor vid sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har skrivit mycket om "cultural jamming" (att manipulera reklam eller media av ideologiska skäl. Det kan ofta syfta till att peka ut tveksamheter och motsättningar i konsumtionssamhället) . 

I urval: Sociala rörelser - politik och kultur (tillsammans med Andrew Jamison), Kulturjam – nya vägar till politiskt motstånd i informationssamhället, Like Moths to a Flame – Culture Jamming and the Global Spectacle, Fun and Laughter: Culture Jamming & the Emotional Regime of Late Capitalism, Mobilization and the moral shock: Adbusters Media Foundation.

Hon har även skrivit den enda svenska avhandlingen om "cultural jamming": Moving and Jamming : Implications for Social Movement Theory.

Åsa är med andra ord något av en expert på området och har vid flera tillfällen deltagit i offentliga sammanhang, med föreläsningar och seminarier inom sina forskningsområden.

Friends & sponsors