Doc Lounge Stockholm
Past20/32012

The Price of Sex

Mimi Chakarova, 73 min, USA, 2011

The Price of Sex

Fotografen Mimi Chakarova återvänder till sitt forna hemland Bulgarien och tar oss med på en personlig och otäck resa i sexhandelns spår. En stark historia berättad av de som förväntas hålla tyst.

SAMTAL: Efter filmen samtalar vi om trafficking med Kajsa Wahlberg, Rikspolisstyrelsen och Jenny Westerstrand, jur dr i folkrätt/juridik vid Uppsala Universitet. Mer info nedan.

DJ: Allice Kassius Eggers

Price of Sex är en dokumentär om unga östeuropeiska kvinnor som har dragits in i en värld av sex, människohandel och övergrepp. Filmen är en intim, upprörande och avslöjande berättelse om de unga kvinnor som var tänkt att tystas av skam, rädsla och våld. Fotojournalisten Mimi Chakarova, som växte upp i Bulgarien, tar oss med på en personlig undersökande resa genom sexhandlens skugglika värld, från Östeuropa till Mellanöstern och Västeuropa. För extra tillgång till handlens platser och se pimparna och sexköparnas agerande så filmar hon bland annat undercover. Chakarovas film belyser hur sexhandeln blomstrar – även fast vissa kvinnor lyckas fly och berätta sina historier.

The Price of Sex is a feature-length documentary about young Eastern European women who’ve been drawn into a netherworld of sex trafficking and abuse. Intimate, harrowing and revealing, it is a story told by the young women who were supposed to be silenced by shame, fear and violence. Photojournalist Mimi Chakarova, who grew up in Bulgaria, takes us on a personal investigative journey, exposing the shadowy world of sex trafficking from Eastern Europe to the Middle East and Western Europe. Filming undercover and gaining extraordinary access, Chakarova illuminates how even though some women escape to tell their stories, sex trafficking thrives.

“What a powerful piece… the cinematography was gorgeous, and the narrative offers incredible insight into international trafficking. I would absolutely tell people to see it, which is the highest endorsement I can give.”

—Peggy Orenstein, contributing writer, The New York Times Magazine

SAMTALSDELTAGARE
Kajsa Wahlberg är kriminalkommissarie vid Rikspolisstyrelsen och genomför myndighetens uppdrag att vara Nationell Rapportör till regeringen i frågor som rör människohandel .

Jenny Westerstrand forskar om mäns våld mot kvinnor (inklusive hedersrelaterat våld) och kvinnors mänskliga rättigheter i relation till köns- och sexualitetsteori. Hennes specialkompetens ligger i skärningsområdet mellan juridik och sociologi och hon är intresserad av hur kön och sexualitet samverkar med lagstiftning och rättsprinciper, såväl teoretiskt som i praxis.
Hennes avhandling Mellan mäns händer (2008) handlar om internationell rätt på området prostitution och människohandel för sexuella ändamål och om hur den internationella debatten om prostitution och trafficking ser ut.