Doc Lounge Helsingborg
Past6/42016

Sonita

Rokhsareh Ghaemmaghami, 90 min, Iran, GermanySwitzerland, 2015

Sonita

Film - Rap - Gäst

Denna afghanska tonåring flydde tvångsgiftermål genom att göra en rapvideo! Dirty Jens på scen och Sarah Perfekt gästar med projektet Ghost Ship - Och alla är vi människor.

in English below.

Sonita
Rokhsareh Ghaem Maghami / Iran / Tyskland / Schweiz / 2015

(Engelska undertexter)

Om Sonita fått bestämma hade Michael Jackson varit hennes pappa och Rihanna hennes mamma. I sitt scrapbook-album tar hennes dröm om att bli känd rappare form. Hennes familj har helt andra planer. Sonita är värd 9000 USD som brud. Kvinnor får dessutom inte sjunga i Iran. Hur ska hennes dröm bli sann? Regissören Rokhsareh Ghaem Maghami involverar sig personligen i att besvara frågan, och blåser på nytt liv i debatten om hur man som filmskapare bör förhålla sig till karaktärer. En av flera oväntade vändningar i en spännande resa för en ung rappare som söker sin egen väg i livet.

Länk till trailer Sonita  

17:45 PÅ SCEN: Rap med Toju Jemide aka Dirty Jens, syns också i Sjukstugan.

GÄST: Fotograf Sarah Perfekt med projektet Ghost Ship - Och alla är vi människor. Porträtterade personer har under tre års tid med egna röster delat med sig av händelserna som fört deras livshistoria framåt. Att korsa gränser, har kommit att bli en central del. Vi korsar ofta fysiska eller mentala gränser på vår resa. Ghost Ship - Och alla är vi människor, är ett urval av porträtt från tre års arbete. Några bilder av dem alla. Livbåtar från Ghost Ship. 

”De har låtit mig fotografera dem, fånga deras bild och gett mig möjligheten att genom deras närvaro och blick få berätta. Jag är dem mycket tacksam.” Sarah Perfekt bjuder med oss på en resa över öppet hav genom projektet Ghost Ship - Och alla är vi människor. 

På Doc Lounge kan du luta dig tillbaka. Här dukar vi upp de allra bästa och senaste dokumentärfilmerna från hela världen blandat med spännande kringarrangemang och upptåg, samtal och finbesök. Lite som hemma, fast bättre…

Vi ses!

TID: Den 6 april kl. 17.00 / 18.20 filmen startar
PLATS: Mindpark, Bredgatan 11, Helsingborg
ENTRÉ: 70 kr ordinarie, 60 kr förköp, 50 kr för /Stampusmedlem, DOC LOUNGE GULDKORT 280 kr ger fri entré på hela årets (2016) ordinarie visningar för dig + vän.

Doc Lounge Helsingborg arrangeras med stöd av Kulturnämnden i Helsingborg, samt med sponsring från Mindpark, ABF Helsingborg, Film i Skåne, Svenska Filminstitutet, SVT, JTek, Insidesign, Helsingborgs bryggeri. Tack vänner!

:::

Sonita
Rokhsareh Ghaem Maghami / Iran / Germany / Switzerland / 2015

(English subtitles)

If 18-year old Sonita had a say in things, Michael Jackson would be her father and Rihanna her mother. She captures her dream of being a famous rapper in her scrapbook. Her family has a very different future planned for her, as a bride she's worth 9000 USD. What's more, women aren't allowed to sing in Iran. How can Sonita still succeed in making her dreams come true? The film director Rokhsareh Ghaem Maghami ends up personally involved in answering that question, reigniting the discussion as to how documentary makers should relate to their subjects. One of many unexpected twists in an exciting journey of a young woman looking for her own path.

Link to trailer Sonita

17:45 ON STAGE: Rap with Toju Jemide aka Dirty Jens, member of Sjukstugan.

GUEST: Photographer Sarah Perfekt introducing Ghost Ship - And we are all humans. For three years, portrayed people has shared their personal groundbreaking stories. To cross borders, has become something central. We cross existing and mental borders on our journey. Ghost Ship - And we are all humans, is a selection of portraits from three years of work. A few pictures of them all. Life boats from Ghost Ship.

"They have let me take photos of them, capture their picture, and given me the opportunity to through their presence tell a story. I'm forever grateful." Sarah Perfekt invites us on a journey on open sea in her project Ghost Ship - And we're all humans. The talk will be held in Swedish.

At Doc Lounge you’ll get the best documentary films, alongside inspiring program of music, special guests, Q&As, performances, talks, and surprises. A bit like home, but better...

See y’all!

WHEN: 6th of April 17:00 / 18:20 film start
WHERE: Mindpark, Bredgatan 11, Helsingborg
ENTRANCE: 70 SEK regular, 60 SEK advance purchase, 50 SEK /Stampus member or DOC LOUNGE GOLD CARD 280 SEK valid for the regular program (2016) for you + friend.

 

Doc Lounge Helsingborg is brought to you with support from Kulturnämnden Helsingborg, and sponsoring from Mindpark, ABF Helsingborg, Film i Skåne, Svenska Filminstitutet, SVT, JTek, Insidesign, Helsingborgs bryggeri. Thank you friends!

Sonita is presented in collaboration with Moving Docs - a EDN initiative supported by Creative Europe, with the aim to create innovative outreach strategies and provide opportunities for urban and rural European audiences to enjoy regular screenings of documentary films through a wide variety of media and platforms.

Friends & sponsors