Doc Lounge Stockholm
Past5/62015

Sex kortfilmer på temat sex

Säsongsfinal med exklusiv förhandsvisning! OBS - Visningen flyttad till Celezte!

Äntligen är sommaren här och Doc Lounge Stockholm bjuder in till säsongsfinal på den nya sommarklubben Celezte. Det bjuds på sex kortfilmer om sex inne i biografen och ute på gården spelar VERO (Adult Academy)!

Inträde: 60 kr - förköp på https://billetto.se/doc-lounge-celezte

*** 20% i baren för alla med Doc Lounge-biljett ***

Celezte öppnar 20.00
Filmprogrammet sätter igång 20.30

FILMER:

VÅT (Ninja Thyberg, 2010, 3 min)
En bultande, saftig och färgsprakande explosion av lust och begär. Ingen dialog.

INTERNAL BODY SHOTS (Jasco Viefhues, 2013, 12 min)

Berätta om något minne, kanske första minnet av din kropp eller kuk? Hans, Can, Grete och Coco träffas för ett samtal om kroppslighet. Där dom byter erfarenheter för att lära känna varandra. En experimentell konversation om könsnormer, genitalier och kroppens inre som du bara ser då du verkligen lärt känna någon. Språk: Engelska/Tyska, visas med engelsk text.

NO NO NOOKY T.V. (Barbara Hammer, 1987, 12 min)
Med en 16mm Bolex och en Amiga dator har Hammer skapat en kvick och fantastisk film om hur kvinnor ser på sin sexualitet i relation till hur mäns bilder av kvinnor och sex uppfattas. Teknologins påverkan på sexualitet och känslor och det sexuella jaget utforskas genom datorns speciella språk. Till och med skärmen erotiseras i No No Nooky T.V.. Språk: Engelska, utan undertext.

ELVAKAFFE (Maria Fredriksson, 2013, 14 min)
I en våning på Östermalm träffas fyra damer i 85-årsåldern för att dricka kaffe. Men samtalsämnena är kanske inte de förväntade. Här diskuteras snabbisar, orgasmer och hur det skulle vara att ha en man med löständer i sängen.
Filmen visas med engelsk text.

THE TEAT BEAT OF SEX (Signe Baumane, 2007, 4 min)
Tre humoristiska animationsavsnitt runt sex - ur en hetrosexuells kvinnas perspektiv.
Språk: Engelska, utan undertext.

NIGHT BEES (Joanna Karlberg, 2015, 27 min) - FÖRHANDSVISNING!
Det är natt och en ny arbetsdag har precis börjat för tjejerna på lastbilsparkeringen i södra Polen. Här stannar chaufförer från hela Europa för att äta, sova och ta paus. Night Bees handlar om människorna på Jarska parking, en arbetsplats och knytpunkt för handeln i Europa.
Språk: Polska/Bulgariska, filmen visas med svensk text.

* * * * * *

DJ: VERO (Adult Academy)

Ute i Lunden spelar Vero som spelat skivor i över ett decennium. Electro, Ghetto, House, Bass, Garage, Juke, Gabber, Rap, Happy Hardcore, Jit, Techno, Donk, Trance, Balearic, IDM, Eurobeat, New Beat, Italo, Synth, EBM, Acid, Jungle, Freestyle, RnB, Dancehall, Baltimore, Future Rave, Jersey Club, Grime och Trap. Nu driver hen även projektet Adult Academy som syftar till att öka toleransen kring pornografi och vuxenunderhållning.

BILJETTER: Förköp på https://billetto.se/doc-lounge-celezte

PLATS: Celezte, Gamla Riksarkivet, Birger Jarls Torg 2, Stockholm

TILLGÄNGLIGHET: Lokalen har god tillgänglighet och stor toalett

* * * * * *

IN ENGLISH:

The Summer is finally here and Doc Lounge Stockholm invites you to a season finale at the new summer club Celezte. There will be six short films with different perspectives on sex. We are especially excited to have the honor to preview Night Bees by Joanna Karlberg!

Entrance for all the films: 60 SKR
*** 20% at the bar with Doc Lounge ticket ***

Celezte opens 20:00
Films screening starts 20:30

FILMS:

VÅT (Ninja Thyberg, 2010, 3 min)

A throbbing, juicy and colorful explosion of lust and desire. No dialogue.

INTERNAL BODY SHOTS (Jasco Viefhues, 2013, 12 min)

Tell me one of your memories, maybe your first memory of your body or your cock?

Hans, Can, Grete and Coco meet for a chat about physicality, in order to get to know each other and exchange experiences. An experimental conversation about gender norms, genitalia and the body within, the one you only see once you got to know someone. Language: German/English, with english subtitles.

NO NO NOOKY T.V. (Barbara Hammer, 1987, 12 min)
Using a 16mm Bolex and Amiga computer, Hammer creates a witty and stunning film about how women view their sexuality versus the way male images of women and sex are perceived. The impact of technology on sexuality and emotion and the sensual self is explored through computer language juxtaposed with everyday colloquial language of sex. No No Nooky T.V. confronts the feminist controversy around sexuality with electronic language, pixels and interface. Even the monitor is eroticized in this film/video hybrid that points fun at romance, sexuality, and love in our post-industrial age.
Language: English, no subtitles

ELVAKAFFE (Maria Fredriksson, 2013, 14 min)

In an apartment at Östermalm in Stockholm four ladies in their eighties are meeting to have a cup of coffee together. But their conversations might not be the most expected. The discussions focuses on quickies, orgasms and speculations around love making with someone who has false teeth. With english subtitles.

THE TEAT BEAT OF SEX (Signe Baumane, 2007, 4 min)
Animation and a take on sex from a woman's point of view. Language: English, no subtitles.

NIGHT BEES (Joanna Karlberg, 2015, 27 min) - Preview

It's nighttime and a new working day just started for the girls at the lay-by in south Polen. A place where truck drivers from all of europe stops to eat, sleep and to have a break. Night bees is a film about the people at Jarska parking, a working place and european trade hub. Language: Polish/Bulgarian, with swedish subtitles.


* * * * * *

DJ: VERO (Adult Academy)

In the outdoors area Vero will be playing music. She has as a dj played for a decennium. Electro, Ghetto, House, Bass Garage, Juke, Gabber, Rap, Happy Hardcore, Jit, Techno, Donk, Trance, Balearic, IDM, Eurobeat, New Beat, Italo, Synth EBM, Acid, Jungle, Freestyle, RNB, Dancehall, Baltimore, Future Rave, Jersey Club, Grime and Trap. She is also the founder of Adulta Academy that aims to increase the tolerance around pornography and ‘adult entertainment’.

TICKETS: https://billetto.se/doc-lounge-celezte

VENUE: Celezte, Gamla Riksarkivet, Birger Jarls Torg 2, Stockholm

ACCESSIBILITY: Handicap lavatory, no stairs