Doc Lounge Oslo
Past19/112019

PUSH

Fredrik Gertten, 92 min, Sweden, 2019

PUSH - Trailer from WG Film on Vimeo.

Push

Velkommen til høstens tredje visning

DØRENE ÅPNER: 18.00
EVENTET STARTER: 19.00

OM FILMEN:
Utleiere uten ansikter. Leiligheter uten leietakere. En dokumentar som utforsker den nye, uopplivelige byen. Boligprisene skyter opp i byer rundt om i verden. Inntekter er det ikke. PUSH kaster lys over en ny type ansiktsløs utleier, våre stadig mer livlige byer og en opptrappende krise som påvirker oss alle. Dette er notgentrifisering, det er en annen type monster. Filmen følger Leilani Farha, FNs spesialrapportør for adekvat bolig, mens hun reiser verden rundt og prøver å forstå hvem som blir presset ut av byen og hvorfor. "Jeg tror det er en stor forskjell mellom bolig som en vare og gull som en vare. Gull er ikke en menneskerettighet, bolig er det, sier Leilani.


ENGLISH:
Landlords without faces. Apartments without renters. A documentary exploring the new, unliveable city. Housing prices are skyrocketing in cities around the world. Incomes are not. PUSH sheds light on a new kind of faceless landlord, our increasingly unliveable cities and an escalating crisis that has an effect on us all. This is notgentrification, it’s a different kind of monster.The film follows Leilani Farha, the UN Special Rapporteur on Adequate Housing, as she’s travelling the globe, trying to understand who’s being pushed out of the city and why. “I believe there’s a huge difference between housing as a commodity and gold as a commodity. Gold is not a human right, housing is,”says Leilani.

STED:
Cafeteateret på Grønland, Hollendergata 8.
(Ta 37-bussen til Politihuset.)

Friends & sponsors