Doc Lounge Stockholm
Past13/62019

Los Reyes

Ivan Osnovikoff & Bettina Perut, 77 min, ChileGermany, 2018

Los Reyes

¡Mira - bajo del puente!

Säsongsavslutning i samarbete med Pánoramica och Mr. Bricks

-☟- En español más abajo -☟-

Varmt välkomna till Doc Lounge Stockholms säsongsavslutning i samarbete med PANORAMICA Stockholms latinamerikanska filmfestival och Mr. Bricks!

---

Vem bör äga gatorna? Vad får synas där och vilka får ta plats? Vad kan göras på gatan? Följ med och se dessa frågor under Liljeholmsbron torsdag den 13 juni tillsammans med Doc Lounge, Mr. Bricks, Panorámica - och din hund!

Långfilmen Los Reyes handlar om de två hemlösa hundarna Chola & Football. De har bott i skateparken i Santiago så länge att förvaltare, pendlare och de skejtande ungdomarna hälsar på dem som om de vore en bekant granne.

Videoverket i installationen av konstnären Mr. Bricks baseras på en intervju som Mr. Bricks gjorde med sin far om hans bakgrund som aktivist, där fadern använde det offentliga rummet för att kommunicera politiska slagord riktade mot militärjuntan i Argentina. I samband med att verket visas genomför Mr. Bricks ett performance.

Under Liljeholmsbron, där Hornstulls strand möter Tantolunden sätter vi upp Doc Lounge-duken för vårsäsongens sista visning. Vi ser fram emot en utevisning med sköna latinamerikanska fläktar, där vi avnjuter konst och kultur tillsammans med våra hundar. Mer info TBA - följ eventet för uppdateringar.

¡Bienvenidxs!

---

MIREN A LA CÁMARA!
Vår eminente fotograf har för kvällen satt upp ett mysigt fotobås där du kan ta proffsiga porträttbilder av din hund. Kanske på er båda två?!

LOS REYES
Los Reyes - Bettina Perut & Iván Osnovikoff - Chile - 2018
Filmen är en minst sagt annorlunda dokumentär som handlar om väktarna av skateparken med samma namn. Den yngre, energiska och lekfulla Chola, och den äldre, tålmodige Football. Chola, hon är en svart labrador och Football, han är en korsning.

Från hundarnas perspektiv lär vi oss vilka olika prylar i en skatepark som passar bra att förvara i munnen. Också hur svårt det är att balansera en tennisboll på kanten av en ramp. Tittarna får även ta del av när ungdomarna i parken pratar om de senaste bråket med föräldern, den där särskilda flirten eller hur de lyckats fly från polisen. Alltid med Chola & Football i bild.

TROPICALISMO MÁGICO
Installationsverket Tropicalismo Mágico handlar om energin som uppstår när tecknade linjer dras, men även ljudet och styrkan i gestaltandet av bokstäver och andra former. Mr Bricks använder sig av benämningen Tropicalismo Mágico som han själv skapat. Tropicalismo Mágico är både formspråk men också en lek med ord som refererar till genren magisk realism. Det handlar om en egen stil och rytm, och som inte ryms i grammatiska regler på vare sig spanska, svenska eller engelska.

Mer info TBA.

---

OM OSS
Doc Lounge Stockholm visar nya, utvalda dokumentärer som ramas in av konst, musik och samtal. Våra visningar sker på olika platser i Stockholm, i allt från barer och klubbar till museum och badhus - för att skapa spännande visningar där visningsrummet och det som sker där är lika viktigt som filmen!

PANORAMICA Stockholms latinamerikanska filmfestival är den första latinamerikanska filmfestivalen i Stockholm. Vi har som vision att göra samtida latinamerikansk film till ett medium för kulturellt och konstnärligt utbyte mellan Sverige och Latinamerika.

MR. BRICKS arbetar audiovisuellt, med illustration och grafik. Hans illustrationer skulle kunna beskrivas som abstrakta mönster vilka skapar ett symboliskt system där han undersöker tankeprocesser i det mänskliga medvetandet.
Du kan läsa mer om verket och Mr. Bricks på Kultwatch: https://kultwatch.se/2018/10/27/havet-2/?fbclid=IwAR2kRJff5pTv2BNudk4CYyFUO3rtEBEoP2lOSpovKSjQy2l1Kv4OHePxK9M

---

Evenemanget sker med hjälp av stöd från Stockholms stad, Region Stockholm och ABF Stockholm.

--- ESPAÑOL ---

Les damos la bienvenida a la función de clausura del programa de primavera de Doc Lounge Stockholm en colaboración con PANORAMICA Stockholms latinamerikanska filmfestival y Mr. Bricks.

---

¿Quiénes son dueñxs de las calles? ¿Qué es permitido mostrar allí y quién puede tomar lugar? ¿Qué se puede hacer en la calle? ¡Ven a pensar en estas preguntas bajo el puente de Liljeholmen el jueves 13 de junio junto con Doc Lounge Stockholm, Panoramica Stockholms latinamerikanska filmfestival, Mr. Bricks y tu perro!

La película de la noche será 'Los Reyes', que cuenta la historia de Chola y Football, dos perros sin hogar que han vivido en el parque de patinaje en Santiago durante tanto tiempo que los administradores, viajeros y los jóvenes patinadores los saludan como si fueran un vecino familiar.

Además, podrán disfrutar de la video instalación del artista Mr. Bricks, basada en una entrevista con su padre sobre su experiencia como activista y con el usó el espacio público para comunicar lemas políticos a la junta militar en Argentina. La muestra incluye un performance simultáneo de Mr. Bricks.

Debajo de Liljeholmsbron, donde la playa de Hornstull se encuentra con Tantolunden, preparamos la pantalla de Doc Lounge para la última función de la temporada de primavera. Les esperamos para disfrutar del arte y la cultura latinoamericana junto con nuestros perros. Más información en breve. ¡Sigue el evento para las actualizaciones!

¡Bienvenidxs!

---

MIREN A LA CÁMARA!
Nuestro eminente fotógrafo ha creado una acogedora cabina de fotos donde podrán tomar fotos profesionales de sus perros. ¿Tal vez un retrato de familia?

LOS REYES
Los Reyes - Bettina Perut e Iván Osnovikoff - Chile - 2018
Les presentamos este documental sobre los guardianes del parque de patinaje con el mismo nombre. La Chola más joven, enérgica y juguetona, y el Fútbol mayor y paciente. Chola, una labrador negra y Fútbol, ​​una cruza.

Desde la perspectiva de los perros aprendemos qué dispositivos de un parque de patinaje son adecuados para mantener en la boca. Además, lo difícil que es equilibrar una pelota de tenis en el borde de una rampa. Los espectadores también pueden participar cuando los jóvenes en el parque hablan sobre los últimos problemas con los padres, el ligue del verano o cómo lograron escapar de la policía. Siempre con Chola y Fútbol en foto.

TROPICALISMO MÁGICO
La instalación Tropicalismo Mágico trata de la energía que surge cuando se dibujan líneas, pero también del sonido y la fuerza del diseño de letras y otras formas. Mr Bricks usa el término Tropicalismo Mágico que él mismo creó. Tropicalismo Mágico es tanto un lenguaje de diseño como un juego de palabras que se refieren al género del realismo mágico. Se trata de su propio estilo y ritmo. Un estilo más allá de las reglas gramaticales en español, sueco o inglés.

Más información en breve.

---

Sobre nosotros
Doc Lounge Stockholm muestra nuevos documentales enmarcados por arte, música y conversaciones. Nuestros espectáculos se llevan a cabo en diferentes lugares de Estocolmo, desde bares y clubes hasta museos y casas de baños, para crear vistas emocionantes donde la sala de exposición y lo que sucede allí son tan importantes como la película.

PANORAMICA Stockholms latinamerikanska filmfestival es el primer festival de cine latinoamericano en Estocolmo. Nuestra visión es hacer del cine latinoamericano contemporáneo un medio para el intercambio cultural y artístico entre Suecia y América Latina.

MR. BRICKS trabaja con audiovisuales, ilustración y gráfica. Sus ilustraciones podrían describirse como patrones abstractos que crean un sistema simbólico en el que examina los procesos de pensamiento en la conciencia humana.
Puedes leer más sobre el trabajo y Mr. Bricks en Kultwatch: https://kultwatch.se/2018/10/27/havet-2/?fbclid=IwAR2kRJff5pTv2BNudk4CyyFUO3rtEBEoP2lOSpovKSjQy2l1Kv4OHePxK9M

---

Este evento es posible gracias al apoyo de la ciudad de Estocolmo, la Región de Estocolmo y ABF Estocolmo.

Friends & sponsors