Doc Lounge Malmö
Past5/42011

Into Eternity

Michael Madsen, 75 min, Denmark, Finland, SwedenItaly, 2010

Into Eternity

Världens första permanenta förvaringsplats för utbränt kärnbränsle håller på att byggas i Finland. Den måste inte bara klara klimatförändringar och naturkatastrofer, utan även människors glömska och nyfikenhet i minst 100 000 år.

DJ: Doc Lounges egen Per Svensk spelar musik som ger hopp om en bättre framtid

SAMTAL: Maggie Thauersköld Crusell från bloggen THE CLIMATE SCAM är moderator i ett samtal med Roland Palmqvist vice ordförande i Lokala Säkerhetsnämnden för Barsebäcksverket och Birgitta Möller från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas och publiken.

INTO ETERNITY låter oss möta en grupp pionjärer som planerar för evigheten. I ett jättelikt system av underjordiska tunnlar får vi följa förarbetet och grävandet av Onkalo i Finland – förvaringsplatsen för radioaktivt avfall, ett förråd som senare ska förslutas, spärras och aldrig mer öppnas. Men hur kan vi försäkra oss om det? 100 000 år är den tid det tar för radioaktiviteten att försvinna. Hur är det möjligt att varna kommande generationer för det dödliga avfall vi lämnat bakom oss? Vilka språk och tecken kommer de förstå? Och om de nu förstår våra varningar –kommer de att respektera våra instruktioner? Onkalo – det finska ordet för “gömställe” är en enligt regissören Michael Madsen “en plats vi måste komma ihåg att glömma”.

WINNER POLITIKEN AUDIENCE AWARD

“Att se Into Eternity framkallade en mer känsloladdad kontakt med tidens föränderlighet än jag kanske egentligen hade velat.” Dennis Overbye, The New York Times

”Du kan knappast välja ett bättre argument för att se dokumentärer på bio. Superbt gjort. Fängslande, hypnotiskt.”
Ebbe Iversen, Belingske Tidende

”Michael Madsens ger en unik inblick i en plats och idéer dit få personer har tillträde. Du kan faktiskt inte begära mer av en dokumentär än så. I själva verket kan man inte begära mer av någon film.”
Henrik Uth Jensen, Kristeligt Dagblad