Doc Lounge Kalmar
Past29/42015

Detained

Anna PerssonShaon Chakraborty, 99 min, Sweden, 2015

FÖRVARET - TRAILER from RåFILM on Vimeo.

Förvaret

En film inifrån Migrationsverkets låsta rum.

I utkanten av Flen hålls 30 personer inlåsta på obestämd tid i väntan på tvångsutvisning. Aina fruktar för sitt och sin familjs liv. Hennes enda försvar är att inte säga sitt namn. Sami tvingas glömma sitt liv i Sverige. Inställd på att vara inlåst länge, söker han ny mening genom att sätta ord på de orättvisor han ser. Sophie och Solveig i personalen älskar sitt jobb men får kritik av chefen för att de är för sociala. Under varma sommardagar och sömnlösa nätter slits personalen mellan rollen som statstjänsteman och medmänniska. Med unik access till denna sekretessomgärdade institution väcker Förvaret frågor om mänskliga relationer på en omänsklig plats. Och om varför vi får röra oss fritt i hela världen medan många andra utesluts från denna rättighet. 

Regissörerna Anna Persson och Shaon Chakraborty kommer att medverka i ett filmsamtal via Skype. Vi gästas dessutom av Dag Bönke, verksamhetsexpert på Migrationsverket och Sylvia Karlsson Lundahl, biträdande enhetschef på förvaret i Flen där filmen är inspelad. 

- Det här är den typen av dokumentär som man gärna ser mer av. (Helena Lindblad, DN)

- Regissörerna har på ett perfekt vis utnyttjat den dokumentära arbetsmetodens grundsten, tillträdet, och mejslat fram ett rakt drama där ansikten, inte plakat, får bli politik. (Hynek Pallas, SvD)

Regissörssamtal! Anna Persson och Shaon Chakraborty medverkar via Skype.

Ny soppleverantör! Vi samarbetar med arbetsmarknadsprojektet Portens soppkök. Fantastiskt god soppa med tillbehör för endast 59:-.

Friends & sponsors