Doc Lounge Malmö
Past19/42010

Episode III: Enjoy Poverty

Renzo Martens, 90 min, Netherlands, 2009

Enjoy Poverty

Dj: Jason Diakité aka Timbuktu och filmaren Ariel Gomar

Eftersamtal: Regissören Renzo Martens (via skype) och Jason Diakité aka Timbuktu och Ariel Gomar. Moderator Zandra Tuvesson, från tidningen Filter.

Enjoy Poverty bygger på tesen att Afrikas mest lukrativa exportvara varken är diamanter eller kakao utan den filmade och fotograferade fattigdomen. Filmen undersöker de känslomässiga och ekonomiska värdena av fattigdomen och konstaterar att liksom i fallet med de flesta andra av afrikas exportvaror så kommer förtjänsterna inte befolkningen till dels. Vem äger fattigdomen?

Den nederländska konstnären Renzo Martens gör en resa genom mörkaste Kongo där han på ett högst personligt sätt blandar undersökande journalistik och satir när han behandlar den västerlänska bevakningen och exploateringen av den afrikanska fattigdomen. Martens försöker också hjälpa lokalbefolkningen att tjäna pengar på sin, enligt honom, största tillgång; den egna fattigdomen.

Enjoy Poverty är en intressant och tankeväckande film, men även en tragikomisk skildring av biståndsarbete, globalisering och medias roll i Kongo.

Tid: 19.00, filmen börjar 20.00 Rum: Klubben Entré: 60kr + medlemskort (gratis, fås på plats)