Doc Lounge Oslo
Past7/62016

Welcome to Leith

Michael Beach NicolsChristopher K. Walker, 85 min, USA, 2015

Welcome to Leith - Trailer from NO WEATHER on Vimeo.

Welcome to Leith

Nynazismen i dag - hvor synlige er de?

Film + debatt!

Det er endelig klart for femte gang med Doc lounge Oslo! 
Dette er også siste gang før sommeren, men fortvil ikke, vi kommer sterkt tilbake i september! 


Denne gangen skal vi vise filmen WELCOME TO LEITH! 
En dokumentarfilm som skildrer en av USAs mest kjente "white supremecists" planlegge en take-over av Leith. Med en unik tilgang både til innbyggerne i Leith og de " white supremecistsene", får vi et innblikk i et samfunn som kjemper for å bevare sine normer mot et ekstremt syn.

DEBATT
Etter filmen vil vi ha en debatt om Nynazizmen i dag, og hvor synlige de egentlig er. 
Hvor går grensen mellom nynazisme og rasistiske patriotisme? Hvor mange nynazister har vi i Norge i dag? Hvor går grensen på ytringsfrihet, skal vi tillate rasitiske ytringer og grupper som hater? Hva skjer når subkulturer blir presset ut av samfunnsdebatten? Dette og mer ønsker vi å få svar på.

FØLG MED på oppdateringer for å se hvem som kommer for å prate om blant annet dette.

FILMEN
Michael Beach Nichols & Christopher K. Walker / USA / 2015

Filmen forteller historien om lille Leith, med drøyt 24 innbyggere, hvor borgemesteren er gårdseier og mennesker driver for seg selv. Den fredelige og rolige byen blir snudd på hodet når Craig Cobb flytter til byen. Craig Cobb er en av USAs mest kjente white supremecists og planlegger en take-over av Leith. Hva skal innbyggerene gjøre når nynazister tar over byen deres helt lovlig? Hvilke midler kan de ty til når lokalsamfunnets normer står på spill?
 

Friends & sponsors