Doc Lounge Göteborg
Past21/42015

Tyfonen i spegeln

Sebastian WahlforssOlof Band, 51 min, Sweden, 2015

Typhoon in the mirror (trailer) from Bandh Wahlforss on Vimeo.

Tyfonen i spegeln

Gripande dokumentär om inre och yttre tillstånd

För att skildra en unik världsuppfattning krävs en unik film!

Tyfonen i spegeln är ett intimt porträtt och ett unikt dokumentärt försök att återskapa hur vår huvudpersons ser på världen. 

Iris föddes med autism och växte upp i en värld som för henne var obegriplig och skrämmande. Relationer med andra människor intresserande henne inte, istället för att söka kontakt gick hon in i sin inre värld där hon trivdes. Omvärlden i all sin komplexitet började småningom väcka hennes intresse. Hon bestämde sig för att försöka räkna ut hur relationer fungerade och vad som krävdes för att verka normal.

I dokumentären berättar Iris om hennes kamp att förstå vad det känslomässiga är och vad det innebär att delta i vad hon kallar 'den vanliga verkligheten'. Det framstår som att Iris inte skiljer sig speciellt mycket från andra men hon betonar gång på gång att denna 'normalitet' är en noga inövad imitation utan känslomässig förankring. Filmen är en studie av detta komplexa skådespel och formar sig till ett förtätat och suggestivt porträtt av en unik människa.

EXTRA: Filmens båda regissörer Sebastian Wahlforss och Olof Bandh är våra gäster efter visningen. 

EXTRA: Louise Magnusson, ljudkonstnär och kompositör har gjort ett ljudverk specialbeställt av Doc Lounge inför, och inspirerat utav, visningen av Tyfonen i Spegeln.  Med ledord från filmen så som: Korrelera. Delaktighet. Begripa. Avsikt. Navigering. Kontakt.
Med inspiration från research om ASD och de ljudliga begränsningar och förstärkningar som en individ med Autism tros kan uppleva kommer Louise att presentera verket: "Jag. Lots."

 

Friends & sponsors