Doc Lounge Malmö
Past9/112009

The Sari Soldiers

Julie Bridgham, 90 min, USANepal, 2008

The Sari Soldiers

DJ: Maja Eklund från WowoW

Live: Christine Owman MySpace Hemsida

The Sari Soldiers är en exceptionell historia om sex modig kvinnors kamp för att forma Nepals framtid mitt i ett eskalerande inbördeskrig. Filmen löper över tre år och under den mest historiska och omvälvande perioden i Nepals moderna historia.

När Devi, mamman till en 15-årig flicka, blir vittne till hur hennes brorsdotter blir torterad och mördad av den kungliga nepalesiska armén, bestämmer hon sig för att tala öppet om händelsen. För att hämnas kidnappar armén hennes dotter och Devi tvingas ge sig ut på en tre år lång kamp efter rättvisa för att få sin dotter tillbaka.

The Sari Soldiers följer henne och fyra andra modiga kvinnor: den maoistiska befälhavaren Kranti; arméofficer Rajani från den kungliga nepalesiska armén; Krishna, en monarkist från landsbygden som leder att uppror mot Maoisterna; Mandira, en advokat specialiserad inom mänskliga rättigheter; och Ram Kumari, en ung student och activist som mobiliserar protester för att återupprätta demokratin i landet.

The Sari Soldiers skildrar dessa kvinnor på olika sidor om konflikten och den demokratiska revolutionen och hur de på olika sätt kämpar för att omforma sitt lands framtid.