Doc Lounge Malmö
Past1/102007

Sicko

Michael Moore, 123 min, United States, 2007

SICKO

En inblick i ett sjukt vårdsystem.

Sicko tittar närmare på sjukvården i USA som tillhandahålls av vinstdrivande hälsoorganisationer (HMO) jämfört med gratis, allmän vård i Kanada, Storbritannien och Frankrike. Moore kontrasterar hur amerikanska medier rapporterar om kanadensiska vård och jämför med kanadensarnas erfarenheter av sjukhus och kliniker där. Han intervjuar patienter och läkare i Storbritannien om kostnader, kvalitet och löner. Han undersöker varför Nixon främjar HMO 1971, och varför Clintons "reformansträngningar misslyckades under 1990-talet. Han pratar med amerikanska ex-klapp i Paris om franska tjänster, och han tar tre 9/11 volontärer, som utvecklat andningsproblem, till Kuba för vård. Han frågar amerikanerna, "Vilka är vi?"