Doc Lounge Malmö
Past8/32010

P-Star Rising

Gabriel Noble, 86 min, USA, 2009

P-Star Rising Trailer from Ion Ray on Vimeo.

P-Star Rising

Dj, live musik och dansuppträdande: I samarbete med Behrang Miri, Karolin el-Jaleb och
RGRA- Rörelse gatans röst och ansikte samt POPKOLLO!

Vid nio års ålder berättar Priscilla för sin far, Jesse: “Jag tänker bli en rapartist och jag vill förverkliga dina drömmar om att lyckas i musikbranschen”. Som far blir Jesse starkt berörd över Priscillas passion och målmedvetenhet . Samtidigt uppriktigt imponerad och girig av hennes naturliga talang och karisma. Jesse sätter omedelbart igång att drilla sin dotter och lära henne allt han kan om musik, rap och den sten hårda musikbranschen där talang, attityd och utseende spelar precis lika stor om inte avgörande roll för en karriär.

Filmen följer far och dotter under deras fyra år av hårt arbete för att etablera Priscilla på rapscenen. Det råder ingen tvivel om att samarbetet för de båda närmre varandra på många sätt. Det är tydligt att Jesse upplever sig som pånyttfödd i rollen som Priscillas manager, sporrad av bitterhet och revanschlusta över att själv aldrig ha lyckats med den egna musikkarriären. Priscilla å andra sidan slits mellan viljan att göra sin far stolt samtidigt som hon bara är barnet, oskyldig samtidigt väl medveten om den vuxna omgivningens högt flygande planer för henne.

VARMT VÄLKOMNA DENNA KVÄLL SOM VI TILLÄGNAR JORDENS ALLA MÄKTIGA KVINNOR, STORA SOM SMÅ, PÅ INTERNTATIONELLA KVINNODAGEN!

Kvällens arrangemang presenteras i samarbete med RGRA och POPKOLLO