Doc Lounge Trondheim
Past28/32017

Lovetrue

Alma Har’el, 82 min, USA, 2016

LoveTrue

Kjærlighetsaften på Doc Lounge Trondheim!

En surfende alenefar på Hawaii, en nyforelsket stripper i Alaska og en splittet musikerfamilie i New York utgjør persongalleriet i den originale og nærmest uklassifiserbare LoveTrue. De siste årene er det blitt stadig vanligere å blande elementer fra dokumentar- og fiksjonsfilm, men få filmskapere gjør dette med et like fascinerende resultat som Alma Har'el. I sin andre langfilm blander regissøren nemlig observerende dokumentaropptak med iscenesatte sekvenser hvor subjektene går i dialog med skuespillere som spiller dem selv på ulike tidspunkt i livene deres.

Dette grepet gjør ikke bare Har'el i stand til å utforske kjærligheten fra utradisjonelle innfallsvinkler, det har tilsynelatende også en terapeutisk effekt på hovedpersonene, hvilket i tur bidrar til å forme filmen. For publikums del resulterer det i et poetisk filmspråk som opphever skillet mellom fakta og fiksjon, hukommelse og virkelighet, og forholder seg til minner og følelser på en måte som speiler menneskehjernens uransakelige veier.

(Bergen International Film Festival)