Doc Lounge Malmö
Past30/42007

Knowledge is the Beginning

Kan musiken bygga broar mellan kulturer?

Daniel Barenboim etablerade Väst-östliga divanorkestern med palestinske författaren Edward Said i syfte att sammanföra unga musiker från hela det politiska klyftan i Mellanöstern. Deras förhoppning var att musiken skulle läka och bidra till att förståelse och tolerans för olika trosuppfattningar och kulturer.