Doc Lounge Malmö
Past13/42009

Capturing Reality

Pepita Ferrari, 95 min, Canada, 2008

Capturing Reality

Förfilm: Teaser för City Symphony Malmö 2009

DJ: Erik Högström med sidekicken Kristian Nihlén

Work in progress: RåFilm visar klipp och berättar om sina två nya projekt, båda inspelade i Latinamerika – “Repainting Cuba” och barndokumentären “Men lyssna då!”.

Under arbetet med att göra Capturing Relity intervjuade regissören Pepita Ferrari några av genrens mest inflytelserika regissörer för att ta reda på var de får sin inspiration ifrån och hur de ser är på sitt arbete. Över 30 filmare – däribland Jennifer Fox, Kim Longinotto, Albert Maysles, Errol Morris, Nick Broomfield och Werner Herzog diskuterar hela processen av att göra dokuemntärfilm, från ursprungsidén till klippstudion. Mellan intervjuerna klipps korta klipp från deras filmer in för att illustrera ett argument. Vissa regissörer lägger stor vikt vid att förbereda noga, medan andra hellre blir överaskade av plats och subjekt. Många av dem argumenterar för att större vikt borde läggas på det visuella uttrycket, vad gäller kamera, ljussättning och även dramatisering. Andra följer sina objekt med en lite digitalkamera, ibland kompromissande den filmiska kvalitén till fördel för historiens framväxt. En viktig diskussion är frågan om genrens autentisitet och filmarens integritet. Kan film fånga verkligheten? Vilka etiska frågor uppstår när man porträtterar verkliga liv? Vilken effekt har klippning och musik på våra känslor inför en film? Det blir väldigt tydligt att en dokumentär kan ta många olika former men att varje regissör letar efter hans eller hennes eget sätt för att berätta en historia om verkligheten.

Filmvisningen samt efterdiskussion arrangeras i samarbete med Skånska Filmdagarna och Wift Södra

WIFT (Women in Film and Television) är en politiskt obunden, ideell organisation – ett nätverk – som synliggör och stärker yrkesverksamma kvinnor i alla funktioner inom film, TV och annan rörlig media.