Doc Lounge Malmö
Past23/42007

Bridge Over The Wadi

Barak HeymannTomer Heymann, 55 min, Israel, 2006

Bridge Over The Wadi

För första gången i Israel har en grupp arabiska och judiska föräldrar beslutar att inrätta en förenad binationell, tvåspråkig skola inne i en arabisk by. Filmen följer skolans första år och skildrar genom personliga berättelser om sina karaktärer, hur komplicerat och bräcklig är försöket att skapa en miljö av samexistens mot bakgrund av den komplicerade verkligheten runt omkring.