Doc Lounge Stockholm
Past30/32009

Black Nation

Mats Hjelm, 90 min, Sweden, 2008

Black Nation (2008) - Trailer from Mats Hjelm on Vimeo.

Black Nation

Black Nation är en otroligt vacker dokumentär om den svarte mannens situation i USA i dag. Med utgångspunkt i den kontroversiella kyrkan “Shrine of the Black Madonna” i Detroit visar Mats Hjelm oss en bild av ett USA man sällan ser i media.

Live: Sam Paris and his Natural Singers Gospel Choir, Calimba Movements, (Mario Adamson, Peter Adolfsson)

DJ: Lennart Wretlind

På plats: Mats Hjelm

 “Vi lever i en värld där situationen för svarta män i USA är rena skämtet”, säger biskop Kimathi under gudstjänsten på fars dag. I USA saknar hälften av svarta unga män arbete och en tredjedel kommer någon gång att sitta i fängelse. I Detroit är situationen ännu värre, med skenande arbetslöshet och kriminalitet. Bishop Kimathi predikar om svart manlighet och alternativ till offermentalitet och kriminalitet. Kyrkan vänder det vita Amerikas institutioner ryggen och bygger sakta men säkert upp ett eget svart alternativ.

Black Nation är en bildmässig dokumentär bortom den gängse bilden av en cool gangstarappare som förebild för dagens svarte amerikan. Mats Hjelms pappa Lars Hjelm filmade redan 1967 upproren i Detroit och kom på det sättet i kontakt med kyrkan. I pappans fotspår har Mats återvänt och skapat en film där man får följa personerna och kyrkans kamp för att skapa nya ideal och en ny mansroll.

Välkomna!